Kerjasama

by

Islam Detik siap menjalin silaturahmi kepada siapa dan pihak mana saja yang peduli dengan syiar Islam yang sarat dengan nilai-nilai akhlak mulia, serta yang bertujuan memelihara 5 aspek maqashid asy-syariah (tujuan syariat), yakni memelihara agama (hifzh ad-din), memelihara jiwa (hifzh an-nafs), memelihara akal/rasionalitas (hifzh al-‘aql), memelihara generasi penerus (hifzh an-nasl), dan memelihara hak properti setiap orang pribadi (hifzh al-mal).

Untuk kerjasama, hubungi: